top of page

Renholdsoppgaver som krever spesiell faglig kompetanse.

Det kan være nødvendig for å ta vare på bygning og inventar.

Mange av disse oppgavene krever kompetanse og kunnskap til metode og bruk av riktige midler. Home service Torrevieja har flere års erfaring med skadesanering både i Norge og Spania. 

  • Fjerning av mugg

  • Fjerning av røykelukt

  • Spesialrengjøring av gulv, tak og vegger

  • Desinfesering

  • Møbelrens

  • Sanering etter dødsfall

  • Sannering etter kloakkskader

  • Ozonbehandling

bottom of page